SOAL ULANGAN SEMESTER I BAHASA INGGRIS KELAS I SD

PEMERINTAHKABUPATEN KONAWE SELATAN

UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DANOLAH RAGA KECAMATAN MOWILA

SD NEGERI 1MOWILA


TES ULANGAN SEMESTER GANJIL

Bidang Studi                    :  BahasaInggris
Kelas/Semester               : (  )/I
Waktu                               : 90 Menit
Tahun Pelajaran              : 2011/2012


I.Chosethe correct answer by crossing (x) a, b, c, or d.

(Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menyilang  a, b, c, dan d !)

1.bahasaInggris dari angka tujuh merupakan ……………………
a.  one                                                                c.  ten
b.  two                                                                d.  seven
 
2.I have two hand .apa arti darikata ‘hand’ dalam bahasa inggris  ?  
a. Mata                                                               c.kaki 
b.hidung                                                           d.tangan
 
3.di pada kelas terdapat banyakmeja dan kursi .apa bahasa ingrris dari meja ?  
a. Class                                                               c.pen
b.door                                                               d.table   
4.I like eat……………(aku sukamakan ……… )
a. Pencil                                                             c.banana 
b.book                                                               d.pen 
 
5.I have mother and father . Apaarti istilah mother dan father pada bahasa Indonesia ? 
a.  Adik dan kakak                                            c.  Paman serta bibi
b.kakek serta nenek                                          d.  Ibu dan bapak


B.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yg sahih      

         Artikanlah kata istilah dibawah ini kedalam bahasa inggris .  
a. Meja         =  ………
b. Kitab         = ………..
c.  bunda          =  ………..
d. Kucing      =  …………
e. Pulpen      =   …………  


Tentang-soal.