Iklan Responsive

CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS

CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS KELURAHAN/DESA 
SE-KECAMATAN MOWILA


1.nama                                  :………………………………………………..........
2.jenis Kelamin                     :  Laki –Laki / perempuan *)
3.tempat Tgl.lahir/Usia      :………………………………………………..........
4.pekerjaan /Jabatan           : ………………………………………………..........
5.agama                                 :………………………………………………..........
6.alamat                                :………………………………………………..........
7.statusPerkawinan             a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. Nama istri/suami *) ………………………..…
8.riwayat Pendidikan           :   a.…………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c.…………………………………………….……..
d.…………………………………………………..
e.…………………………………………………..
9.pengalaman Pekerjaan       :   a.……………………………………………….…..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. …………………………………………………..
10.pengalaman Organisasi     :   a.…………………………………………………..
b. …………………………………………………..
c. …………………………………………………..
d. …………………………………………………..
e. …………………………………………………..
11.penghargaan yg            : ..……………….……………………………………..
     pernahdiperoleh terkait
     Kepemiluan(jika terdapat)
(disertai photo copy bukti-bukti)


12.karya tulisterkait menggunakan  :
Dengan kepemiluan (bila terdapat)
(disertai photo copy bukti-bukti)

Daftar Riwayat hidup ini dibentuk dengansebenarnya buat dipakai menjadi bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas TPSKelurahan/Desa …………………

                                                          …………,………..…,20….

                                                                   Yangmembuat pernyataan

                                                                    …………………………………

Catatan:
* Coret serta diisisesuai dengan pilihan.

Halaman dapat ditambahsesuai dengan kebutuhanTentang-soal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel